Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж

MSA - L серийн агаарын хөндийрүүлэгтэй дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж

MSA загварын дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламжийн (ДХХБ) хоргууд нь ачаалал таслагчаар (К болон Т- гүйцэтгэл) эсвэл ЗАЕ1134-1 SIEMENS/SION загварын вакуум (LS-гүйцэтгэл) таслагчаар тоноглогдоно. Нэг секцэнд вакуум болон ачаалал таслагчтай хоргуудыг хослуулан иж бүрдүүлэлт хийж онцлог давуу талтай.

Ашиглах зориулалт

  • Хаалттай хуваарилах байгууламж
  • Үйлчилгээний коридиортой трансформаторын дэд өртөө

Самбарын хийцлэл

  • Хавсармал (композит) кракасан ган хийцлэл самбарыг маш бөх бат хийцлэлтэй болгодог

Цуглуулгын шин

  • модулийн хийцлэлтэй D=16мм-ийн дугуй хөндийрүүлгэтэй зэс шин

Давуу талууд

  • вакуум таслагч болон ачаалал таслагч хослуулан тавих боломжтой
  • нэмэлт сонголтын өргөн боломжтой

Ашиглалтын хугацаа болон тохирлын гэрчилгээ

  • Ашиглах хугацаа 25 жилээс багагүй
  • ХБНГУ болон ОХУ-д ашиглах тохирлын гэрчилгээтэй

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.