Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

Трансформаторын дэд өртөө

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Иж бүрэн трансформаторын дэд өртөөний (ИБТДӨ) зураг төслийг цахилгаан байгууламжийн дүрэм ба бусад холбогдолтой норм нормативд тулгуурлан Элмеко ХХК-д гүйцэтгэсэн болно. Энэхүү иж бүрэн дэд өртөөний хаалт хаалга болон бусад бүх металл хийцлэлүүд нь газардуулгын шинэнд холбогдсон ба мөн салхивчны нүх нь гаднаас хатгах, сэтгэх үйлдлээс хамгаалагдсан тортой тул ямарч орчин нөхцөлд байрлуулахад аюулгүй юм.

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.