Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж "Сэлбэ-2000" загвар

1. Зориулалт:

Сэлбэ-2000загварын0.4кВ-ийнхаалттай хуваарилах байгууламж нь 400 В-ийн тогтоогдсон хүчдэлтэй, 2000 А хүртэл хэвийн гүйдэлтэй, богино залгааны гүйдлийг даах чадвар өндөртөй тоон удирдлагатай таслуураар тоноглогдсон. Энэхүү хуваарилах байгууламжийг трансформаторын дэд өртөө, үйлдвэр, уурхай, томоохон барилгын ерөнхий самбараар ашиглах боломжтой.

Оролтын коммутацын тоногпол (QF1,QF2)
 • Тоон удирдлагатай таслуураар
  (Air Circuit Вгеакег GTW-88)
 • Автомат таслагчаар
 • Гал хамгаалагчтай салгуураар (хэвтээ)
 • Гал хамгаалагчтай салгуураар (босоо)
 • Ачаалал таслагчаар 0.4кВ

Гаргалгын тоноглол

 • Гал хамгаалагчтай таслагчаар NНО, NH1, NH2, NНЗ (160-630А)
 • Автомат таслагчаар

Секц холбогч

 • Тоон удирдлагатай таслуураар (Аir Circuit Вгеакег   GTW-88)
 • Гал хамгаалагчтай секц холбогч салгуураар NН
 • Ачаалал таслагчаар 0.4кВ
 • Автомат таслагчаар

Удирдлага ба хэмжих хэрэгсэл

 • Фаз бүрийн хүчдэл хянах вольтметр
 • Фаз бүрийн ачаалал хянах амперметр
 • Гаргалгын шугаманд амперметр (сонголтоор)
 • Тоолуур (сонголтоор)
 • Секц   холбогч   гар   удирдлагатай   &   Автомат удирдлагатай
Давуу талууд (Аiг Сircuit Вгөакег)
 • Тоон удирдлага ба хамгаалалттай
 • Таслах залгах ороомогтой тул алсын удирдлага, хамгаалалт, АВР-н схемийг нэмж оруулах боломжтой
 • Богино залгааны үеийн таслах гүйдэл 80-120 кА тул найдвартай ажиллагаатай
 • Овор хэмжээ багатай

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.