Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

MSA-L-12-LS панел

Тодорхойлолт:

Тус хорго нь гаралтын болон трансформаторын хоргоор ашиглахад зориулагдсан, 31етеп5 фирмийн 31ОМ загварын вакуум таслагчаар тоноглогдсон. Вакуум таслагч нь суурийн шургуулгат тэргэнцэртэй байж болно. ЗЕРАМ загварын тоон реле хамгаалалтаар тоноглогдсон.

Нэмэгдэл тоноглолууд:

Хүчдэл хязгаарлагч, хүчдэл заагч, гүйдэл хүчдэлийн трансформатор, моторт удирдлага, цан арилгагч халаагч, туслах контактууд, богино залгаа заагч, суурь Н=100 мм. өргөн сочголттой тоон реле хамгаалалтаар тоноглох боломжтой.

Овор хэмжээ: Овор (УУхйхН) 650x776x1900

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.