Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

MSA-L-12-T панел

Тодорхойлолт:

Трансформаторын хорго нь К1.5Р загварын 200А даацтай таслагчаар тоноглогдсон.

Нэмэгдэл тоноглолууд:

Хүчдэл хязгаарлагч, хүчдэл заагч, гүйдэл хүчдэлийн трансформатор, моторт удирдлага, цан арилгагч халаагч, туслах контактууд, богино залгаа заагч, суурь Н=100 мм.

Овор хэмжээ:
Овор ОЛ/хРхН) 650x776x1900

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.