Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

Агаарын оруулгатай КТП 025 - 100 кВа Б-10 / 0.4 кВ

ИБТДӨ-ийн байгууламж

Иж бүрэн трансформаторын дэд өртөөний байгууламжийг (ИБТДӨ-А) проектийн дагуу хийж гуйцэтгэнэ. Дэд өртөөний хэвийн хүчдэл 6-10/0.4кВ, суурилагдсан чадал нь 63 кВА хүртэл байна. Энэхүү дэд өртөөг аялал жуулчлалын бааз, жижиг сум, дүүрэг, гэр хороололд тавибал зохимжтой.

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.