Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

ДХМС (Дамжуулан хуваарилах модулын самбар)

Материал:           1,5мм зузаантай төмөр
Өнгө :                    RAL 7035
Захиалгын нэр:  ДХМС
 
Дамжуулан хувиарлах самбар ДМХС

ДСМХС нь цахилгаан энергийг дамжуурах (кабелийн хонгил), хүлээн авах, тоолох ба холбоо, дохиолол сүлжээний тоноглолуудыг байрлуулж мөн дамжуулах зэрэг зориулалттай.

Төмөр бетонон каракасан хийцлэлтэй орон сууцны барилга, үйлдвэрийн зориулалттай сендвич болн угсармал төмөр бетон байгууламжинд цахилгааны болон сул тогны самбаруудыг ухаж (нишэнд) суулгахад тохиромжгүй нимгэн хамар ханатай байдаг тул уг самбарын системийг хэрэглэх нь нэн тохиромжтой.

ДХМС баруун

Сул тогны шит СТШ - холбоо, дохиолол, сүлжээний байрлах ба энэ нь баруун гэр талд байвал баруун, эсрэг тохиолдолд зүүн гэж нэрлэнэ.

Хийцлэлийн онцлог

Дотор нь цахилгааны болон сул тогны тоноглолууд байрлах модул хийцлэлтэй хоёр босоо сувгаас (трасс) бүтнэ. Суваг нь барилгын нийт өндөрийн дагуу үргэлжлэх ба уг байгууламжийн үндсэн холбох элемент болно.

Үндсэн давуу тал
 
 1. Хуурай будгаар будсан нь зэврэлт ба механик гэмтлээс найдвартай
  хамгаалагдана.
 2. Айлын тоолуур тус бүрдээ тусдаа шкафанд байрлана.
 3. Хана цөмлөхгүйгээр босоо магистрал трасс татах боломжтой.
 4. Хүчний ба сул тогны магистрал тусдаа сувгаар татагдана.
 5. Суурилагдсан үед 1Р31 хамгаалалтын зэрэгтэй.
 6. Цахилгааны суваг N. РЕ болон салаалах клейм суурилуулах бэхлэгчтэй.
 7. Таазны өндөр намаас хамаарч дээд доод хэсэгтээ тэнцүүлэгч оруулгатай.

Овор болон суурилуулалтын хэмжээ

 1. Суваг ЦТС (Цахилгаан кабелийн суваг)
 2. Суваг (Холбоо дохиолол, сүлжээний суваг хувиарлах)
 3. Самбар ТС (Тоолуурын самбарын хайрцаг)
 4. Сул тогны самбар СТС (Холбоо, дохиолол, мэдээллийн тоноглолын самбар)

Тус самбарт холбоо, гал ба хулгайн дохиолол, кабелийн телевиз, интернет сүлжээ(шилэн кабль), шугамын радио сүлжээ, диспертчерийн удирдлагын сүлжээний зэрэг тоноглол суурилагдсан.

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.