Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

Хүчний хуваарилах самбар (ХС 160А-630А)

Зориулалт

Хуваарилах самбар нь400В тогтоогдсон хүчдэлтэй 160-630А ба түүнээс дээш амперийн хэвийн гүйдэлтэйгээр үйлдвэрлэнэ. Самбарыг 1,5-2мм-ийн цингэдсэн листээр хийж гүйцэтгэнэ. Энэхүү самбарыг тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг зэрэгт ашиглана. Тухайн байгууламж дахь тоног төхөөрөмжүүд нь 1ЕС60947-2, 13О9001, 15О14001 чанарын шаардлагыг хангасан ба угсралт хийцлэлийн проект нь БД 43-101-03, БД 43-102-07-д нийцсэн болно.

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.