Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

ABP - ТЭЙ САМБАР (250,400,630A)

АВР-ийн ажиллагаатай самбар нь 400В тогтоогдсон хүчдэлтэй 250,400, 630А түүнээс дээш амперийн хэвийн гүйдэлтэйгээр үйлдвэрлэгдэнэ. Энэхүү самбарыг нэгдүгээр зэргийн хэрэглэгчдэд тавих ба бусад үйлдвэр, аж ахуй, барилга зэрэгт ашиглаж болно. Тухайн байгууламж дахь тоног төхөөрөмжуүд нь 1ЕС60947-2, 15О9001, 18014001 чанарын шаардлагыгхангасан ба угсралтхийцлэлийн проект ньБД 43-101-03, БД 43-102-07-д нийцсэн болно.

Давуу тал

Бүх талаараа онгойх хаалт хаалгатай тул засвар үйлчилгээ хийхэд тохиромжтой. Энэхүү самбарт тавигдах автомат сэлгэн залгагч нь өөр дээрээ тоон удирдлагатай тул гар ба автомат гэсэн горимтой. Мөн дизель генераторыг автоматаар асаах горимтой юм.

Автомат сэлгэн залгагчтай уялдуулж гар сэлгэн залгагчаар тоноглосон тул АВР-т засвар үйлчилгээ хийхэд хэрэглэгчдийг таслах шаардлагагүй сайн талтай.

© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.