Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Цахилгаан механик
Оруулгын хуваарилах байгууламж
Хүчний самбарууд - ХС
Давхарын тоолуурын самбар
Трансформаторын дэд өртөө
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламж
Нимгэн төмрийн бүтээгдэхүүн
Кабелийн трасс
Төмөр хаалга
Нээлхий
Галын самбар
Усны хаялага
Бусад
Худалдаа

Оруулгын Хуваарилах Байгууламж - 250, 400, 630А

Зориулалт

ОХБ-250, 400, 630А загварын ерөнхий самбар нь сулжээний 2 талын тэжээлтэй ба нэмэлтээр дизель генераторын оруулга АВР-ийн тоноглол суурилуулж болно. Энэхүү оруулгын хуваарилах байгууламжийг (ОХБ) үйлдвэр, аж ахуй, барилга, онцгой зэргийн хэргэлэгчдийн ерөнхий самбараар ашиглана. Тухайн байгууламж дахь тоног төхөөрөмжүүд нь 1ЕС60947-2, 13О9001, 1БО14001 чанарын шаардлагыг хангасан ба угсралт хийцлэлийн проект нь БД43-101-03, БД 43-102-07-д нийцсэн болно.

Давуу тал

  • Бүх   талаараа   онгойх   хаалт   хаалгатай   тул   засвар   үйлчилгээ   хийхэд тохиромжтой
  • Овор хэмжээ багатай
  • Оруулга бүрт хүчдэл хязгаарлагч тавигдсан тул хэт хүчдлээс хамгаалагдсан
  • Энэхүу нэг иж бурэн самбарт босоо шугамын гаргалга, дизель генераторын
  • оруулга, нийтийн хэрэглээний автоматууд зэрэг нь багтсан тул нэмэлт самбар
  • зэрэгцүүлэн байрлуулах шаардлагагүй.
  • Гүйдэл   дамжуулах   хэсэг   бүр   нь   зэс   материалаар   тодорхой   нөөцийн коэффициэнттэй тооцогдсон тул хэт ачаалал даах чадвартай.

 


© 2013 Элмэко ХХК. Веб сайтыг CsCC ХХК бүтээв.